»  (#) Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)   «


Alpski pečjak (Armeria alpina) je potencialna hranilna rastlina gosenic. Slovenija, Julijske Alpe, Studorski preval, september 2005.