»  Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)  «


Življenski prostor vrste z eno od hranilnih rastlin gosenic, črno jelšo (A. glutinosa). Slovenske gorice, 14.10.2012.