»  Bijugis bombycella (Denis & Schiffermüller, 1775)  «


Dorasla gosenica ženskega spola (gojenje, ex.l. 31.5.2010), med hranjenjem na spomladanski resi (Erica carnea). Dolina Kolpe (slikano v naravi).