Foto galerija

Steklokrilci / Sesiidae Vrečkarji / Psychidae

ŠTEVEC OBISKOV :
     
danes 7
včeraj 10
ta mesec 589
skupaj 46728
 Steklokrilci / Sesiidae

Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)

Rakaste zadebeline (šiške) po vejah ozkolistne vrbe (Salix sp.), ki so nastale kot reakcija drevesa-gostitelja na delovanje agrobakterij koreninskega raka (Agrobacterium tumefaciens), predstavljajo potencialne mikro-habitate gosenic. Sodražica, 12.10.2007.
Izlegla samička (gojenje, ex.l. 8.3.2005), ex. Salix (viminalis?) sp. Zlatoličje.
Rogoza, 10.10.2005, habitat.
Gosenica domujejo v šiškah od ličink hroščev (Buprestidae, Cerambycidae) v poškodovanih vejah ozkolistne vrste vrbe (Salix sp.). Rogoza, 10.10.2005.
Slovenija, okolica Sodražice, 12.10.2007, habitat.
Zadebelina koreninskega raka (A. tumefaciens) na veji vrbe Ive (S. caprea) je od znotraj polna goseničnih rovov. Kočevsko, 12.10.2007.
Drobni, rdečkasto rumeni zrnati iztrebki na površini skorje zadebeline koreninskega raka (A. tumefaciens) so znak prisotnosti gosenic. Sodražica, 12.10.2007 (slikano v naravi).
Med različnimi vrstami vrb (Salix spp.) naseljujejo gosenice največkrat prav ivo (S. caprea). Sodražica, 12.10.2007 (slikano v naravi).
Ena od vrst ozkolistnih vrb (Salix sp., cf. viminalis), kot gostitelj gosenic. Sodražica, 12.10.2007 (slikano v naravi).
Eksuvij izleglega metulja moli iz šiške, nekoč doma ličinke hrošča iz družine kozličkov (Coleoptera: Cerambycidae). Iz gojitve (ex.l., ex. Salix sp.), Rogoza, oktober-marec 2005-2006.
Med množico samčkov v feromonski pasti nekateri pripadajo S. andrenaeformis (temno apikalno polje in diskalne pege na krilih, rumen in po sredini črn analni čopek, trebušni segimenti [sterniti] 4-6 [7] bele barve). Kozjansko, junij 2008.
Lijakasta feromonska past (VARs+) v akciji. Kozjansko, Globoko, junij 2008.
Melišče na sliki je eden od življenskih prostorov vrste. Julijske Alpe, dolina Trente, 26.7.2009.


@ 2013-2014 Rimassoft  |  rimassoft1@gmail.com