Začetna Objave Knjiga gostov Kontakt

Foto galerija

Steklokrilci / Sesiidae Vrečkarji / Psychidae

ŠTEVEC OBISKOV :
     
danes 11
včeraj 9
ta mesec 137
skupaj 34213
 


Steklokrilci / Sesiidae

Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Izlegla samička (gojenje, ex.l. 7.5.2006), ex. A. glutinosa. Krško, Krakovski gozd.
Eden od življenskih prostorov vrste z mladim jelševjem (Alnus glutinosa). Pohorje, Hudi Kot, 26.11.2007.
Svež kokon ličinke parazitoida (Hymenoptera) v rovu gosenice (slikano v naravi). Hudi Kot, 26.11.2007.
Slovenj Gradec, Sele, 26.11.2007, habitat.
Okolica Ormoža, Pavlovci, 16.3.2008, habitat.
Strnjen nasad mladih dreves črne jelše (A. glutinosa) vzdolž ceste predstavlja habitat vrste. Okolica Ljutomera, Veličane, 22.10.2010.
Značilna masa izločkov dorasle, dveletne gosenice ob vznožju sive jelše (A. incana). Ljubno ob Savinji, Primož (obrežje reke Savinje), 13.11.2010.
Brežina reke Savinje s sivo jelšo (A. incana). Ljubno ob Savinji, Primož, 13.11.2010.
Svež eksuvij moli iz debelca A. glutinosa, (gojenje, ex.l. 7.5.2006). Slovenija, okolica Krškega.
Dorasla gosenica (dolžine 27 mm) v debelcu A. glutinosa. Slivnica pri Mariboru, 1.11.2007.
Slivnica pri Mariboru, 1.11.2007, habitat.
Do 6 mm široki luknjici v štoru mlade A. glutinosa predstavljata stara rova doraslih gosenic. Pavlovci, 16.3.2008.